KAKO SE PRIJAVITI

Svi obrasci nužni za prijavu za certifikaciju, dostupni su na ovoj web stranici i potrebno ih je poslati tjedan dana prije održavanja ispita elektroničkom poštom, a po odobrenju, dostaviti i u originalu.

Kandidati za certifikaciju trebaju dostaviti sljedeće:

Važne napomene:

Sudionici koji se nisu certificirali u Centru za certifikaciju HDKBR-a trebaju dostaviti kopije uvjerenja koja posjeduju.

Kandidati za obrazovanje iz Radiografske kontrole posebno polažu tečaj iz zaštite od zračenja pri HZZZ-u koji se posebno plaća, a obično je organiziran u okviru navedenih termina.